Tuesday, May 23, 2017

FAKTOR YANG MENGGAGALKAN KERJA SEPASUKAN

Terima kasih kerana sudi mengunjungi blog ini. Saya menghargai perkongsian pendapat dan cerita di sini.

      Dalam sesebuah organisasi, kerja sepasukan adalah kunci kepada kemantapan organisasi. Hubungan muafakat antara ketua jabatan dan staf bawahan membentuk kerja sepasukan yang kukuh. Namun, beberapa aspek perlu diperhatikan supaya kerja sepasukan tidak gagal di tengah jalan. 

         Antara halangan yang menggagalkan kerja sepasukan adalah percanggahan idea. Pasukan cuba menangani tugasan pekerjaan dengan mencadangkan idea-idea. Bagaimanapun percanggahan idea yang tidak dikendali dengan baik, ia akan melumpuhkan kerja berpasukan. Perhubungan antara pasukan akan terjejas jika percanggahan pandangan dibiarkan berlarutan.  Jika pasukan terlebih fokus untuk mendapatkan persetujuan semua, pasukan mungkin akan memilih jalan atau cara terbaik untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Fasa ini amat penting  terutama jika pasukan tersebut mempunyai pemimpin yang boleh menjalankan tugas dengan teguh dan berkeyakinan tinggi.

            Faktor seterusnya adalah norma atau peraturan. Dalam fasa ini ahli pasukan bergerak ke arah bekerja secara harmoni, dan bersetuju terhadap nilai dan peraturan pasukan. Dalam situasi yang terbaik, pasukan boleh bertindak supaya ahli pasukan mengambil tanggungjawab terhadap risiko yang mungkin terjadi.  

          Jika norma dan peraturan lama menjadi panduan, pasukan mungkin menjadi santai dan mereka kehilangan daya kreativiti serta daya usaha yang akhirnya menggagalkan matlamat organisasi.
Faktor berikutnya adalah pelaksanaan. Tidak semua pasukan akan mencapai tahap pelaksanaan yang sempurna. Pasukan yang berjaya  menjalankan tugas adalah organisasi yang mempunyai keupayaan bekerja sendiri, bermotivasi, berilmu dan berdaya saing. Keputusan dibuat secara kolektif tanpa tekanan dan sikap bertoleransi diamalkan kerana wujud sikap saling hormat menghormati dalam komunikasi antara ahli pasukan.

Akhir sekali, penamatan. Ini adalah fasa terakhir yang ditambah oleh Tuckman untuk meliputi penamatan projek dan pembubaran kerja berpasukan. Pasukan boleh kembali ke mana-mana fasa dalam model ini untuk lebih berdaya saing. 


No comments:

Post a Comment

Jejak yang ditinggalkan

JETI NELAYAN LEKIR

Terima kasih kerana sudi mengunjungi blog ini. Saya menghargai perkongsian pendapat dan cerita di sini. Foto hiasan Pada era 80-an,...